page hit counter
Monday , December 18 2017
Breaking News
Home / උණුසුම් පුවත් / school girl sad story / උපකාරක පන්තිවලදී හා වෑන් කුළදී සිසුන්ට ලිංගික අතවර සිදුවෙලා

උපකාරක පන්තිවලදී හා වෑන් කුළදී සිසුන්ට ලිංගික අතවර සිදුවෙලා

“කවුළුව හැර සුළගේ සුව විදිමු. ඒත් ඒ සුළඟට අප සතු දෑ ගසා‍ගන යන්නට ඉඩ ‍නොදෙමු” යන්න විද්වත් කියමනකි.

ඒ අතීත කියමන වර්තමා‍නයට ගොනුකරමින් පා‍සල් සිසුන් සතුව තිබූ පා‍සල් අධ්‍යා‍පන රටා‍ව වෙනස් කරමින්
ටියුෂන් කලා‍වත් සමග එක්ව තරගයෙ‍‍් දුවන දරැවන් පිරිසක් අද බිහි වී ඇත.මෙහි ඛෙදජනක සිදුවීම වන්නේ
ටියුෂන් යන දරුවන් අතරින් විශා‍ල ප්‍රමා‍ණයක් ටියුෂන් ගුරුවරුන් අතින් දූෂණයට ලක්වීමයි.එදා ගුරැතුමිය අපේ ‍දෙවන මවයි.

ගුරුතුමා‍ ‍දෙවන පියයි. නමුත් අද වන විට ඒ තත්ත්වය සමා‍ජයෙ‍‍න් ගිලිහී යමින් පවතී. වර්තමා‍නය වන විට පා‍ස‍ලේ, ටියුෂන් පංතියෙ‍‍් ගුරුවරුන් විසින් දරුවන් දූෂණයට ලක්වනුයෙ‍‍ දරුවන්ගේද ‍නොදැනුවත් කමෙන්ය.

මෙය සමස්ත ගුරුවරුන් සඳහා‍ අදාළ‍ නොවන්නකි. එහෙත් බොහෝ ගුරුවරුන් අතින් මෙවැනි දූෂණ සිදුවනුයෙ‍‍් සමා‍ජයෙ‍‍් බොහෝ ‍දෙ‍නෙකුට රහසිනි.

වර්තමා‍න සමා‍ජයෙ‍‍් සිසුවා‍ ටියුෂන් ගුරුවරුන් අතින් දූෂණය වීමට බලපා‍න කරුණු මොනවාද යන්න‍ පිළිබඳව පේරාදේණිය විශ්වවිද්‍යා‍ලයෙ‍‍ සමා‍ජ විද්‍යා‍ පීඨයෙ‍‍් මහා‍චා‍ර්ය එච්. එම්.ඩී.ආර් හේරත් මහතාගෙන් විමසුවෙමු.

1977 වසරේ විවෘත ආර්ථීකයෙ‍‍් ආගමනයත් සමග ග්‍රා‍මීය සංස්කෘතිය වෙනස් වූයෙ‍‍් අලුත් සමා‍ජ ක්‍රමයක්
‍මෙරටට දුන්වා‍ ‍දෙමින්ය. මේ සමා‍ජ ක්‍රමයත් සමග නිදහස් අධ්‍යා‍පනය තුළින් ලැබූ අධ්‍යා‍පන ක්‍රමයද බරපතළ ‍ලෙස වෙනස් විය. සිසුවා‍ විභා‍ගය ජයගනිමින් ඉහළ ආර්ථික රටා‍වක් ගොඩනගා ගැනීම සඳහා‍ අවශ්‍ය වටපිටා‍ව නිර්මා‍ණය විය.

මේ සමග ගුරුවරුන්ගේ භුමිකා‍වද බරපතළ ‍ලෙස වෙනස් වූයෙ‍‍්ය. පා‍සල් විෂය නිර්දේශය ඉගැන්වීම ගුරුවරයා‍ම කොටස් ‍දෙකකට බෙදා වෙන් කර ගත්තේය. ගුරුවරයා‍ විෂය නිර්දේශයෙන්‍‍‍ පාසලේදීත් අ‍නෙක් කොටස් අමතර පන්ති තුළදී ඉගැන්වීමට හුරුවිය. මේ සමග බිහි වූ අමතර පන්ති ක්‍රමය අද දරුවන්ගේ විලා‍සිතා‍වක් බවට පත් වී ඇත. අද බොහෝ සිසුන් අමතර පන්ති යනුයෙ‍‍ විෂය සමගා‍මී දැනුම ලබා‍ ගැනීමට ‍නොව.විවිධ වූ විලා‍සිතා‍ ප්‍රදර්ශනය කරමින් පාසලේ නැති නිදහස බුක්ති විදිමින් පා‍සල් නිල
ඇදුම යනු සිසුවාගේ අනන්‍යතා‍වයයි. ඒ අනන්‍යතා‍වය මගින් සිසුවා‍ අධ්‍යා‍පනය ලබන පා‍සල පවා‍ සමා‍ජයට හදුනා‍ ගත හැක.

එහෙත් නුතන සිදුවන විවිධ විලා‍සිතා‍වෙන් සැරසී අමතර පංති යෑම සා‍මා‍න්‍ය දසුනකි. එහි විනයක් නැත.නූතන විලා‍සිතා‍වෙන් සැරසි අමතර පන්ති යන සිසුන් නූතන තා‍ක්ෂණික මෙවලම්වලට හුරුව සිටී. මේ අනූව ජංගම දුරකථනයට හුරුව සිටින සිසුවා‍ ජංගම දුරකථනය මගින් අසභ්‍ය චිත්‍රපට බැලීමට හුරැව සිටී. වයස 16, 17 වියෙ‍‍ පසුවන සිසුවා‍ මේ චිත්‍රපට නැරඹීමත් සමග අනවශ්‍ය ලිංගික ඇසුරට පෙළඹීමේ වැඩි නැඹුරුවක් ඇතිවේ. මේ නිසා‍ මෙවැනි චිත්‍රපට දුරකථන සඳහා‍ අන්තර්ගත කිරීම වැළැක්වීම රජයේ වගකීම වුවත් මෙවැනි චිත්‍රපට සඳහා‍ රජයට බදු ලැබෙන බැවින් එවැනි දෑ නැවැත්වීම සඳහා‍ රජය කිසිදු වැඩපිළිවලක් සිදු ‍නොකරයි.

ම‍ලෙස නිල් චිත්‍රපට නරඹන සිසුවා‍ පා‍සල් තුළ මෙවැනි ක්‍රියා‍ සඳහා‍ පෙළඹීමට ඇති නොහැකියා‍ව හේතුවෙන් අමතර පන්ති ගොස් එවැනි ලිංගික ක්‍රියා‍වල නිරතවීමට පෙලඹේ.

මීට අමතරව අමතර පන්ති යන දරුවා‍ ටියුෂන් ගුරුවරුන් පවසන අව කැපෙන කුණුහරුප අහන්න ප්‍රියකරනවා‍. ඒ සිත්ගන්නා‍ සුලු වූ වචන, සිත් ඇදගන්නා‍ සුලු ඇදුම් හා‍ ආකර්ෂඅණීය වා‍හනයෙ‍‍න් ඇවිත් බහින ටියුෂන් ගුරුවරයා‍ පිළිබඳඅ බැදීමක් ඇති‍‍‍වේ. ටියුෂන් ගුරුවරුන්ගේ සුරංගනා‍ කතා‍වලට වහල්වන සිසුවා‍ ඔහුට ‍දේවත්වයෙ‍‍න් සලකන අතර ඔහුගේ වහසිබස්වලට මුලා‍වන්‍නේය. මේ නිසා‍ බොහෝ සිසුන් ටියුෂන් ගුරුවරුන් අතින් දූෂණය ‍‍‍වේ.

ටියුෂන් ගුරුවරු එක් පන්තියකට පමණක් සීමා‍ නොවන අතර එම පවත්වන පන්ති වසරක් හෝ ‍දෙකකට සීමා‍‍‍‍වේ. මේ නිසා‍ එක් පන්තියකින් සිසු සිසුවියන් කිහිප‍දෙ‍නෙක් තම අවශ්‍යතා‍ සඳහා‍ යොදාගන්නා‍ අතර පන්ති කිහිපයක් සිදුකරන ටියුෂන් ගුරුවරයා‍ එම පන්ති කිහිපයෙ‍‍්ම සිසු සිසුවියන් තම අවශ්‍යතා‍ සඳහා‍ පොළඹවා‍ ගන්නේ දරුවන්ගේ ‍නොදැනුවත් කම ආයුධයක් කරගනිමින්ය.

මෙලෙසම පා‍සල් සිසුන් දූෂණයට ලක්කරන්නන් අතර පා‍සල් හා‍ ටියුෂන් ගුරුවරු පමණක් ‍නොව පා‍සල් දරුවන් ප්‍රවා‍හනය කරන රියැදුරන් අතින්ද සිසුන් දූෂණය වන අවස්ථා‍ අද සමා‍ජයෙ‍‍ කොතෙකුත් අසන්නට ඇත. පවුල්වල ගැටුම් හෝ ‍දෙමව්පියන් රැකියා‍වක නිරත වන නිසා‍ බොහෝ දරුවන් පා‍සල් වා‍හනවල පා‍සල් යයි.

‍දෙමව්පියන් හා‍ දරැවන් අතර තියෙ‍‍න සම්බන්ධය බිදී යා‍මත් සමග පා‍සල් වා‍හනවල රියැදුරු මා‍මා‍ විශ්වා‍ස
කිරීමට සිසුන් නිතැතින් පෙළඹේ. මේ ඇතිවන බැදීම අවසා‍නයෙ‍‍් සිසුවා‍ නොදැනුවත්වම ලිංගික දූෂණයක් දක්වා‍
දුරදිග යයි.

මෙලෙස එක් රියැදුරෙක් විසින් වරින් වර දරැවන් 37 ‍දෙ‍නෙක් දූෂණයට ලක් කළ පුවතක් ද පසුගිය දිනක මා‍ධ්‍ය වෙතින් අසන්නට ලැබුණි. මේ සියලු සිදුවීම් අතර මත්කුඩු හුවමා‍රුවටද ගොදුරු වෙයි. ටියුෂන් පන්ති යන දරුවා‍ අවසා‍නයෙ‍‍් ලිංගික දූෂණවලට පමණක් ‍නොව මත්කුඩුවලට ද ඇබ්බැහිව අධ්‍යා‍පනයෙ‍‍න් හිස්වූ සමා‍ජය ප්‍රතික්ෂේප කරන්නා‍වූ සිසුවකු බිහි වීමට හේතු ‍‍‍වේ.
මේ නිසා‍ දෙමව්පියන් නිරන්තරයෙ‍‍න් තම දරුවන් ටියුෂන් පන්ති යන එන ‍‍‍වේලා‍වන් හා‍ එම පන්තිවලදී ඉගෙන ගන්නා‍ ‍දේවල් පිළිබඳ සැලකිලිමත් විය යුතුය. එමෙන්ම දරුවා‍ ටියුෂන් ගොස් පැමිණි අවස්ථා‍‍‍‍වේ සිට හැසිරෙන අයුරු පිළිබඳව හා‍ දරුවන් වැඩිපුර මතක් කරන ගුරුවරුන් පිළිඳව ‍දෙමව්පියන් අව»බා‍්ධයෙ‍‍න් සිටිය යුතුය.

එසෙ‍‍් නොවුණ හොත් ලෝකය ගොඩ නගන්න සිටින අපේ දරු පරපුරේ පෞරුෂත්වය බිදී යාමෙන් නැවත එම පෞරුෂත්වය ගොඩ නැඟීමට නොහැකි නිසා නිසා‍ තම දරුවන්ගේ අධ්‍යා‍පනය පමණක්‍ නොව දරුවාගේ ජීවිතය රැකගැනීම සඳහා‍ද වෙහෙසීම ‍දෙමව්පියන්ගේ යුතුකමය.

මේ වන විට මධ්‍යම පළාතේ ටියුෂන් ගුරුවරු, දෙමව්පියන් හා‍ දරුවන් එක්කර ගනිමින් මේ විෂ ය සම්බන්ධව මහනුවර පොලිසිය හා‍ එක්ව වැඩසටහන් කිහිපයක්ම සිදුකරනු ලබයි.

එහෙත් මේ වැඩ පිළිවෙල එක් පළා‍තකට සීමා‍ ‍නොවී සමස්ත ලංකා‍වම ආවරණය වන පරිදි සිදු කිරීම කා‍ලීන අවශ්‍යතා‍වකි. මීට අමතරව පා‍සල් හා‍ ටියුෂන් පන්ති අසල පොලිස් නිලධා‍රීන් සැරිසරමින් දරුවන්ගේ ආරක්ෂා‍වසම්බන්ධයෙ‍‍න් තම වගකීම් ඉටුකිරීම සඳහා‍ කැපව සිටී.

එමෙන්ම මේ වනවිට දරුවන්ව දූෂණය කිරීමේ සිද්ධි සම්බන්ධව යම් යම් ගුරුවරු හදුනාගෙන ඇති බැවින් එම ගුරුවරුන්ට නුදුරේදීම අවශ්‍ය දඬුවම් ලබා‍ දීමට කටයුතු කරන බවද පේරා‍‍දෙණිය විශ්වවිද්‍යා‍ලයෙ‍‍් සමා‍ජ විද්‍යා‍ පීඨයෙ‍‍් මහා‍චා‍ර්ය එච්.එම්.ඩී.ආර්.හේරත් පමතා පැවැසු‍‍‍වේය.

Check Also

ඥතීන් හා ගුරුවරුන්ගෙන් පාසල් වයසේ පසුවන දැරියන් විශාල ප්‍රමාණයක්‌ ගැබිනියන් බවට පත්වෙලා

පාසල් වයසේ පසුවන දැරියන් අතර වැඩි ප්‍රමාණයක්‌ ගැබිනියන් බවට පත්ව ඇති බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්‌ඩුකාර …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!